Anketni vprašalnik PUD/PRI za dijake in študente 2021/2022


Spoštovani!   Vprašalnik izpolni dijak/študent ob koncu praktičnega usposabljanja.