Poslanstvo

Poslanstvo Višje strokovne šole je zagotavljati gospodarstvu in javnemu sektorju usposobljene strokovne kadre za opravljanje pomembnih del v organizacijah. Z delovanjem v Novem mestu želimo približati možnost pridobivanja višje strokovne izobrazbe študentom Dolenjske in okolice, kakor tudi drugih izobraževalnih središčih, kjer Višja strokovna šola organizira izobraževanje. S strokovnim in izobraževalnim kadrom uspešno povezujemo teorijo s prakso.

Vizija

Naša vizija je postati ena izmed najboljših višjih strokovnih šol v Sloveniji, prepoznavni tudi v evropskem merilu. Visoka povezanost z gospodarstvom in mednarodnim sodelovanjem nam omogoča kakovostno praktično izobraževanje študentov ter s tem vrhunske diplomante.
Naša vizija zapisana malo drugače.
... se razvijamo ... rastemo … skrbimo za kvalitetni študij ... v koraku s časom …
... spodbujamo aktivnosti za dvig kakovosti … učimo se od najboljših doma in v tujini …
... spreminjamo bodočnost ... smo svobodni ... vendar ustvarjalni … obdržati klasiko in uvajati novosti ... s pomočjo tehnologije ... znanja ... poleteti v prihodnost … skupaj z udobjem... vizijo... ostajamo zmagovalci!

Slogan Višje strokovne šole:

Šola s tradicijo in kakovostjo za odlično bodočnost.

Vrednote

Višja strokovna šola povezuje študente, izvajalce pedagoškega procesa, višješolske učitelje iz prakse in druge sodelavce, pri čemer si s svojo praktično usmerjenostjo prizadeva na eni strani za čim boljšo vpetost v lokalno okolje in tudi širše v Sloveniji, po drugi strani pa tudi za uveljavitev v tujini. Aktivnosti temeljijo na naslednjih vrednotah:

  • kakovost na vseh področjih s poudarkom na zagotavljanju kakovostnih študijskih programov, ki temeljijo na usmerjenosti v prakso, ter njihove kakovostne izvedbe;
  • konkurenčnost,  prilagodljivost in odzivnost;
  • zadovoljstvo vseh deležnikov, tako študentov in njihovih delodajalcev kot tudi zaposlenih in drugih sodelavcev ter lastnikov;
  • družbeno odgovorno obnašanje v najširšem pomenu;
  • neodvisnost od vseh družbenih skupin;
  • odličnost;
  • inovativnost.