V letu 2008/09 smo prvič pričeli s tako imenovano bolonjsko shemo.  Izvajamo študijske programe: Strojništvo, Varstvo okolja in komunala,Logistično inženirstvo, Elektronika, Informatika ,  Lesarstvo in Kozmetika.

Vsi programi se izvajajo kot redni in izredni študij, razen študijskega programa  Logistično inženirstvo, kjer rednega študija ne izvajamo. Študij na daljavo se izvaja program Strojništvo na dislokaciji Murska Sobota in program Kozmetika na dislokaciji v Izoli. Ti prenovljeni programi vam omogočajo, da v dveh letih pridobite ustrezna znanja in nove naslove inženirjev izbranih programov. 


V okviru bolonjskih programov je novost prenovljenih programov ECTS (European Credit and Accumulation Transfer System), to je sistem kreditnih točk za ovrednotenje skupne obremenitve študenta za vsak predmet posebej in v celotnem programu. S tem je omogočena primerljivost, pa tudi prehajanje med izobraževalnimi ustanovami. 
Na naši šoli že vrsto let posebej negujemo mednarodno sodelovanje predvsem mednarodno mobilnost študentov v okviru programa ERASMUS. 


Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je zaposlitev naših diplomantov odlična, nezaposlenosti praktično ni, povpraševanje po naših študentih pa je celo večje od njihovega števila. 


Podrobnejša predstavitev programov bo predstavljena na informativnih dnevih. 
Veselimo se srečanja z vami, ko vas bomo lahko pozdravili kot nove člane Višje strokovne šole Novo mesto.