Študijska komisija Višje strokovne šole

Študijska  komisija  je  strokovni  organ  Višje strokovne šole.  Sestavlja  jo  pet  članov,  ki  so  člani predavateljskega zbora:

 • Matevž Čadonič, predsednik komisije
 • Dragica B. Banović
 • Barbara Stopar
 • Aleksander Vrščaj
 • dr. Jani Zore


Naloge študijske komisije:

 • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom,
 • obravnava vprašanja v zvezi z napredovanjem študentov,
 • obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov,
 • sprejema  merila  za  ugotavljanje,  potrjevanje  in  preverjanje  z  delom  pridobljenega znanja  oziroma  neformalno  pridobljenega  znanja,  ki  se  prizna  študentu  pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
 • odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja,
 • potrjuje teme in naslove diplomskih del,
 • obravnava vloge za ponavljanje letnika,
 • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.


Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2015/16:

 • 16. oktobra 2015 (rok za oddajo vlog do 9. oktobra 2015),
 • 20. novembra 2015 (rok za oddajo vlog do 5. novembra 2015),
 • 14. decembra 2015 (rok za oddajo vlog do 5. decembra 2015),
 • 18. januarja 2016 (rok za oddajo vlog do 5. januarja 2016),
 • 16. februarja 2016 (rok za oddajo vlog do 5. februarja 2016),
 • 16. marca 2016 (rok za oddajo vlog do 5. marca 2016),
 • 19. aprila 2016 (rok za oddajo vlog do 5. aprila 2016),
 • 17. maja 2016 (rok za oddajo vlog do 5. maja 2016),
 • 20. junija 2016 (rok za oddajo vlog do 5. junija 2016),
 • 11. julija 2016 (rok za oddajo vlog do 5. julija 2016),
 • 22. avgusta 2016 (rok za oddajo vlog do 5. avgusta 2016),
 • 20. septembra 2016 (rok za oddajo vlog do 5. septembra 2016).


Morebitna vprašanja lahko naslovite na : studijska.komisija.vss@sc-nm.si

 

Poslovnik študijske komisije in obrazci za priznavanje opravljenih izpitov: