Predmetnik

tl_files/Slike Elektronika/Predmetnik/ELE_1.JPG

tl_files/Slike Elektronika/Predmetnik/ELE_2.JPG

tl_files/Slike Elektronika/Predmetnik/ELE_3.JPG

tl_files/Slike Elektronika/Predmetnik/ELE_4.JPG

PR – predavanja,  SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, ECTS – kreditne točke po ECTS

Več podrobnosti o študijskem programu in predmetniku najdete na straneh Centra RS za poklicno izobraževanje.