Podjetja, s katerimi sodelujemo

Podjetje in sedež podjetja:

Altel PCB d.o.o., Cikava 40a, 1290 Grosuplje

Belimed d.o.o., Taborska cesta 38 E, 1290 Grosuplje

ELCOM d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Elektro Priselac s.p., Drska 64, 8000 Novo mesto

Elfis d.o.o., Ragovska ulica 7a, 8000 Novo mesto

EMV VRŠČAJ d.o.o. ,KRPANOVA ULICA 14, 8340 ČRNOMELJ

Enolyse d.o.o., Valvasorjeva 33, 8250 Brežice

Esplanada d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert

Farmel d.o.o., Markljeva 3, 8000 Novo mesto

GOREC d.o.o. , Obrtniška ulica 22 , 8210 Trebnje

I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško

IKU d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

IMP Pumps d.o.o., Pod hrasti 28, 1218 Komenda

Iskra d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Iskra IP d.o.o., Vajdova ulica 71, 8333 Semič

Iskra Pio d.o.o., Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

Kambič Laboratorijska oprema, Metliška cesta 16, 8333 Semič

KEKO Varicon d.o.o., Grajski trg 15, 8360 Žužemberk

KEKOn, Grajski trg 15, 8360 Žužemberk

Krka d. d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

L-TEK  d.o.o,  Obrtna cesta 18, 8310 Šentjernej

Mithraeum d.o.o., Lokve 10/b, 8340 Črnomelj

Nino Dančulovič Ninoslav s.p., Vorančeva ulica 5, 8000 Novo mesto

Plastoform d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice

REM d.o.o., Podjetniška ulica 10,  8210 Trebnje

Revoz d.d., Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto

Robomac d.o.o., Taborska cesta 38D, 1290 Grosuplje

SILIKO d.o.o., Brezje 10, 1356 Dobrova

Sistemi IN ES, Dolenji Boštanj 20E, 8294 Boštanj

Smithers-Oasis Adria d.o.o., Gradac 136, 8332 Gradac

Tanin Sevnica kemična industrija d.d., Hermanova 1, 8290 Sevnica

TPV D.D., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

Trac d.o.o., Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej

Trigo storitve d.o.o., Kandijska cesta 51, 8000 Novo mesto

Trimo d.d.  Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje

Ursa d.o.o., Polhova 2, 8000 Novo mesto

ViD Adria d.o.o., Rakovnik 34, 8232 Šentrupert

Yaskawa Ristro d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica