Oblika diplomske naloge

Navodila za oblikovanje diplomske naloge so zbrana v spodnjih priporočilih.

Priložena je tudi predloga.