Nagovor ravnatelja

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Življenjska cesta slehernega posameznika je sestavljena iz daljših odsekov, ki ponazarjajo čas, ko živimo relativno ustaljeno življenje, in križišč, ki ponazarjajo trenutke v življenju, ko moramo narediti odločitve, ki predstavljajo velike spremembe v našem življenju.

Vaša odločitev, da nam izkažete zaupanje in postanete študentka oziroma študent Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto, je za nas obveza, da vam s kvalitetnim delom, prijaznim pristopom in spodbujanjem pomagamo na vsakem koraku še bolj utrditi zavedanje, da je bila vaša odločitev pravilna.

Pravilna v smislu pridobivanja znanja, ki vam bo omogočilo ne le strokovno rast in višjo stopnjo izobrazbe, ampak boste z njim postavili temelje, na katerih boste gradili vašo poklicno kariero. Čim trdnejši bodo ti temelji, tem uspešnejši boste na svoji profesionalni poti.

Pravilna v smislu, da se boste preko projektov in praktičnega izobraževanja že med študijskim časom vključevali v delo pri delodajalcih, vaše pridobljeno znanje pa ne bo le teoretično, ampak predvsem praktično ter uporabno.

Pravilna v smislu, da boste postali študentka oziroma študent največje višje strokovne šole v Sloveniji, na kateri je v dvajsetih letih diplomiralo več kot 2250 študentov, med katerimi je precej takih, ki so postali pojem uspešnosti ne le na regionalnem, ampak tudi na državnem nivoju.

In ne nazadnje pravilna v smislu, da bomo skupaj gradili in oblikovali prihodnost.

V imenu celotnega kolektiva vam izrekam dobrodošlico in vam želim uspešen študij.

doc. dr. Matej Forjan
ravnatelj