Diplomiranje na Višji strokovni šoli

Diplomsko delo je skupen izraz za zaključno študijsko obveznost študenta na višješolskem študijskem programu. Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge, ki je pisni izdelek, in diplomskega izpita, ki se opravlja ustno ter predstavlja predstavitev in zagovor diplomske naloge. Z diplomskim delom študent dokaže, da je sposoben pisno in ustno obravnavati izbran praktični problem s področja študijskega programa.

Pogoje in postopek prijave naslova teme diplomskega dela, opravljanje diplomskega dela ter oddajo diplomske naloge in diplomski izpit podrobneje določa Pravilnik o diplomiranju.