Pravilnik o diplomiranju

Postopek diplomiranja na Višji strokovni šoli opredeljuje Pravilnik o diplomiranju Višje strokovne šole Novo mesto.

Dobite ga na spodnji povezavi.