Ogled obrazca

Obrazec lahko temelji:
  • na podatkih zajetih neposredno iz tabele,
  • na podatkih, ki so predhodno že obdelani s poizvedbo.

Nad eno tabelo lahko izdelamo več obrazcev. Za posamezna opravila potrebujemo različne obrazce.
Tudi pri obrazcih poznamo dva pogleda. V podatkovnem pogledu vnašamo, pregledujemo in popravljamo podatke v tabeli. V načrtovalnem pogledu

Obrazec odpremo enako kot tabelo ali poizvedbo. Postavimo se na obrazce in z dvoklikom po imenu obrazca odpremo izbrani obrazec v podatkovnem načinu.

Navigacijsko vrstico tudi v obrazcih uporabljamo za hitro premikanje. Pri iskanju želenega podatka si pomagamo z ukazom Najdi.
Prav tako so na voljo gumbi za hitro razvrščanje in filtriranje podatkov.

Vnos podatkov s pomočjo obrazca poteka podobno kot vnos podatkov v tabelo. Zaradi oblike obrazca sta vnos in popravljanje skozi obrazec lahko veliko preglednejša kot v samo tabelo.