Šolski center Novo mesto

Višja strokovna šola


  

V dolenjskem okolju je naša Višja strokovna šola prepoznavna kot vodilna izobraževalna ustanova na področju tehničnih strok. Z vključitvijo v naše programe posamezniki pridobijo tako teoretična kakor tudi praktična znanja. Tako naši diplomanti v času študija pridobijo vse potrebne kompetence, ki jih potrebujejo podjetja sodobnega časa. Kot institucija se zavedamo svoje vloge, svojega poslanstva in odgovornosti. V ta namen venomer iščemo nove izzive, vzpodbujamo kreativnost in izboljšujemo metode poučevanja.PREDSTAVITEV ŠOLE
POSLANSTVO
VIZIJA
BAROMETER KAKOVOSTI

 

Tagi: šolski center novo mesto e-učilnica ecenter